Τετάρτη 13 Μαΐου 2009

Σπουδές στην Παραψυχολογία

Το ενδιαφέρον του κόσμου σχετικά με τις Ψυχικές Έρευνες και την Παραψυχολογία όσο περνάει ο καιρός γιγαντώνεται. Διάφοροι οργανισμοί και πανεπιστημιακά ιδρύματα δέχονται όλο και περισσότερες ερωτήσεις πάνω στον τομέα της παραψυχολογίας και τις δυνατότητες εξέλιξης του.
Ο σκοπός του παρόντος αφιερώματος είναι να παρουσιάσει την κατάσταση που επικρατεί στον τομέα της παραψυχολογίας στην τριτοβάθμια/ ακαδημαϊκή εκπαίδευση παγκοσμίως.
Ανάμεσα στα άλλα, δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα όπως:
* Τι είναι παραψυχολογία;
* Ποια η σχέση Παραψυχολόγου και Επιστήμονα;
* Ποια η σχέση Παραψυχολογίας και επίσημης Επιστήμης;
* Ποια η σχέση Παραψυχολογίας και σκεπτικισμού;
* Πώς μπορεί κάποιος να γίνει Παραψυχολόγος;

Επίσης, παρουσιάζει ένα μακρύ κατάλογο με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα που προσφέρουν προπτυχιακά μαθήματα, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα και παρατίθενται τα περισσότερα ερευνητικά εργαστήρια όπου πραγματοποιούνται πειράματα πάνω στη παραψυχολογία και στα παραφυσικά φαινόμενα στο εξωτερικό. Δυστυχώς, εν έτη 2006, κανένα πανεπιστημιακό ίδρυμα στην Ελλάδα δεν ασχολείτο με τον τομέα της Παραψυχολογίας.
Τέλος, υπάρχει μία λίστα με τις αντίστοιχες αξιόλογες εξειδικευμένες περιοδικές εκδόσεις όπου παρουσιάζονται πρωτογενείς έρευνες, δραστηριότητες, επιστημονικές εργασίες(papers), ανακοινώνονται διαλέξεις, ομιλίες και study days, καθώς και οτιδήποτε σχετίζεται με την ακαδημαϊκή και επιστημονική προσέγγιση των παραφυσικών φαινομένων.

Τι είναι η Παραψυχολογία;
Προτού όμως μιλήσουμε για σπουδές πάνω σε οποιονδήποτε επιστημονικό τομέα, πρέπει να κατανοήσουμε τι ακριβώς είναι ο τομέας αυτός.
Ας μην ξεχνάμε, ότι μία τέτοια απόφαση πρέπει να ληφθεί με ιδιαίτερη προσοχή, μιας και θα αποτελέσει το κέντρο της ζωής μας για τουλάχιστον δύο έτη(στην περίπτωση μεταπτυχιακού προγράμματος), ενώ στην καλύτερη περίπτωση μπορεί να χαρακτηρίζει τις ενέργειες μας για το υπόλοιπο της ζωής μας.
Επομένως, τι ακριβώς είναι ο τομέας της Παραψυχολογίας;
Παραψυχολογία είναι η μελέτη φαινομένων, πραγματικών ή υποτιθέμενων, που μοιάζουν ανεξήγητα με βάση τις σημερινές καθολικά αποδεκτές επιστημονικές θεωρίες. Παλαιότερα, χρησιμοποιούνταν κατά κόρον ο όρος «Ψυχικές Έρευνες» . Σήμερα όμως, η ονομασία αυτή εμφανίζεται κυρίως στη Βρετανία, ενώ στην υπόλοιπη Ευρώπη και στην Αμερική χρησιμοποιείται ο όρος «παραψυχολογία» .

Σε θεωρητικό επίπεδο, το πεδίο έρευνας της παραψυχολογίας δεν έχει όρια, στην πράξη όμως η έρευνα έχει εστιάσει στη μελέτη των λεγόμενων «Ψ» (αγγλ. «psi» ) φαινομένων, όπως π.χ. η απόκτηση πληροφοριών με ανεξήγητο τρόπο ή η πρόκληση φυσικών φαινομένων/ καταστάσεων με ανεξήγητο/ άγνωστο τρόπο. Στην πραγματικότητα, η χρήση του όρου «φαινόμενα Ψ» αποτελεί παραδοχή του γεγονότος ότι τα εν λόγω φαινόμενα δεν εξηγούνται από καμία σημερινή θεωρία, από καμία επιστήμη.

Επομένως, πως πραγματοποιείται έρευνα πάνω στα ανεξήγητα φαινόμενα; Η απάντηση είναι απλή.. όπως ακριβώς και στα υπόλοιπα, παραδοσιακά, επιστημονικά πεδία. Η ερευνητική δραστηριότητα των Παραψυχολόγων περιλαμβάνει πειράματα με ανθρώπους ή ζώα υπό ελεγχόμενες συνθήκες, χρήση κατάλληλων εργαστηρίων και τεχνικών, πραγματοποίηση επιτόπιας έρευνας σε ανθρώπους και μέρη όπου υποτίθεται ότι παρόμοια φαινόμενα εμφανίζονται συχνότερα, καταγραφή και ανάλυση μαρτυριών/ εμπειριών μεμονωμένων ατόμων, κλπ.
Επίσης, κατά την παραψυχολογική έρευνα είναι απαραίτητη και η συνεργασία με άλλους επιστημονικούς τομείς. Για παράδειγμα, η έρευνα πάνω στην «υπεραισθησιακή αντίληψη» απαιτεί τη συνεργασία με την πειραματική ψυχολογία, ενώ η έρευνα πάνω σε ανεξήγητα φυσικά φαινόμενα τη συνεργασία με τον τομέα της Φυσικής.
Με λίγα λόγια, η παραψυχολογία δεν είναι ένας παραδοσιακός επιστημονικός τομέας, αλλά ένας συνεχώς εξελισσόμενος χώρος όπου διάφορες ειδικότητες όπως φιλόσοφοι, ανθρωπολόγοι, γλωσσολόγοι, ιστορικοί, εθνολόγοι, ψυχίατροι και νευροφυσιολόγοι μπορούν να παίξουν σημαντικότατο ρόλο.

Ο Παραψυχολόγος πάνω απ' όλα είναι επιστήμονας!
Αρχικά, οφείλουμε να ξεκαθαρίσουμε κάτι εξαιρετικά σημαντικό: η παραψυχολογία αποτελεί επιστημονικό πεδίο και κατ' επέκταση ο παραψυχολόγος είναι επιστήμονας. Δηλαδή, είναι αυτός που εφαρμόζει επιστημονικές μεθόδους μελέτης πάνω σε συγκεκριμένα είδη ανεξήγητων φαινομένων.
Στους περισσότερους ανθρώπους, η αγάπη για την παραψυχολογία έχει τις ρίζες της είτε σε προσωπικές παραφυσικές εμπειρίες είτε στο γεγονός ότι βρίσκουν τον τομέα εξαιρετικά ενδιαφέρον και προκλητικό(όπως στη δική μου περίπτωση). Έτσι, αν και μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού ενθουσιάζεται από παραφυσικά φαινόμενα, εντούτοις λιγοστοί άνθρωποι έχουν τη διάθεση να ασχοληθούν ουσιαστικά με την παραψυχολογία. Διότι, για να γίνεις παραψυχολόγος είναι απαραίτητο να αγαπάς και την επιστήμη. Αυτός είναι και ο λόγος, που λιγοστοί άνθρωποι ασχολούνται ουσιαστικά και με υπευθυνότητα με τον τομέα της παραψυχολογίας και τη μελέτη των παραφυσικών φαινομένων.

Δημιουργικότητα, παραφυσικά βιώματα και λεπτομέρεια!
Από εκεί και πέρα, εκτός της αγάπης προς την επιστήμη, απαραίτητη είναι η δημιουργικότητα, μιας και η παραψυχολογία είναι ένας χώρος όπου οι μεγαλύτερες ανακαλύψεις δεν έχουν ακόμα γίνει.
Επιπλέον, ένας άνθρωπος που έχει βιώσει παραφυσικές εμπειρίες έχει κατά κάποιον τρόπο το πλεονέκτημα να κατανοεί καλύτερα τη διαδικασία των Ψ φαινομένων, όμως ένας καλός παραψυχολόγος οφείλει να μεταφράζει τις προσωπικές του κατανοήσεις στην επιστημονική γλώσσα.. ή όπως αναφέρει και ένας καλός μου φίλος: «να βρει το μεταίχμιο μεταξύ επιστήμης και παραφυσικού» .
Εξαιτίας της φύσης της έρευνας στην παραψυχολογία, οι εκπρόσωποι της αναγκάζονται να ασχολούνται με πάρα πολλές λεπτομέρειες και να προσέχουν ώστε να είναι απόλυτα ακριβείς(π.χ. δεδομένα από χιλιάδες πειράματα, εκατοντάδες λίστες με απαντήσεις, κλπ.). Για το λόγο αυτό, πολλοί άνθρωποι βρίσκουν τη δουλειά του παραψυχολόγου, αλλά και κάθε σχεδόν επιστήμονα, εξαιρετικά κουραστική και φορτική.
Τέλος, ίσως το σημαντικότερο, ένας καλός παραψυχολόγος πρέπει να χαρακτηρίζεται από περιέργεια σχετικά με το πώς λειτουργεί ο κόσμος. Όπως αναφέρει και ο Dr. John Palmer, παραψυχολόγος του Rhine Research Center, «Μου αρέσει να λύνω γρίφους, ακόμα και στον ελεύθερο μου χρόνο(π.χ. σταυρόλεξα), και πιστεύω ότι η επίλυση γρίφων είναι μία καλή εξήγηση της πρωτοποριακής επιστημονικής έρευνας. Μία από τις μεγαλύτερες χαρές που απολαμβάνω ως παραψυχολόγος είναι η δυνατότητα να εφαρμόζω αυτές τις τάσεις μου σε ένα τόσο συναρπαστικό και σημαντικό πεδίο.»

Παραψυχολογία VS Επιστήμη.
Επομένως, πως είναι δυνατόν εφόσον η παραψυχολογία στηρίζεται τόσο πολύ στην επιστήμη να υπάρχει αυτή η διαχρονική απαξίωση της από τη συμβατική- επίσημη- επιστημονική κοινότητα; Πως εξηγείται αυτό το παράδοξο;
Πιστεύω ότι ο λόγος είναι προφανής στους περισσότερους από εσάς. Ο τομέας της παραψυχολογίας ασχολείται με κάτι του οποίου η ύπαρξη δεν έχει γίνει καθολικά αποδεκτή. Μάλιστα, εφόσον γίνει αποδεκτή η ύπαρξη των παραφυσικών φαινομένων, αρκετά επιστημονικά πεδία θα πρέπει να αναθεωρήσουν τις θεωρητικές τους βάσεις που απέκτησαν μετά από έρευνα αιώνων.. γιατί απλώς ουδέποτε συμπεριέλαβαν σε αυτές κάτι τόσο επαναστατικό.
Έτσι, παρατηρείται το εξής γεγονός: στις έρευνες της παραψυχολογίας η επιστημονική κοινότητα είναι εξαιρετικά περισσότερο αυστηρή και απαιτητική. Με λίγα λόγια, αν και η παραψυχολογία, στην περίπτωση π.χ. της ύπαρξης των φαινομένων Ψ, έχει αποδεχτεί τα στάνταρ της συμβατικής επιστήμης(δηλαδή, για την απόδειξη της ύπαρξης των στηρίζεται όχι σε υποκειμενικές, αλλά σε αντικειμενικές αποδείξεις), εντούτοις η συμβατική επιστήμη για να πειστεί απαιτεί ακόμα περισσότερες αποδείξεις.. κάτι που π.χ. δεν κάνει σε ανακαλύψεις τομέων όπως η χημεία ή η βιολογία.

Και για να γίνω ακόμα πιο κατανοητός, ας αναφέρω ως παράδειγμα την περίπτωση των Επιθανάτιων Εμπειριών , δηλαδή των εμπειριών που βιώνουν κάποιοι άνθρωποι λίγο πριν το θάνατο και που τους πείθουν ότι η ύπαρξη μας επιβιώνει και μετά αυτόν. Κατά τη σχετική έρευνα δεκάδων παραψυχολόγων, έχει συγκεντρωθεί ένα τρομακτικά μεγάλο πλήθος τέτοιων εμπειριών από εκατομμύρια ανθρώπους. Μάλιστα, πολύ πιθανόν κάποιο γνωστό σας πρόσωπο να έχει να σας διηγηθεί τη δική του ιστορία, όμως ο φόβος του χλευασμού να κρατάει το στόμα του κλειστό.
Ο τομέας λοιπόν της παραψυχολογίας δεν αποδέχεται το συμπέρασμα αυτό των ανθρώπων που βιώνουν Επιθανάτιες Εμπειρίες, δηλαδή ότι οι εμπειρίες τους είναι απόδειξη της μετά θάνατον ζωής, γιατί απλά στηρίζεται σε υποκειμενικές κρίσεις. Αυτό όμως που δέχεται είναι η ύπαρξη των Ψ φαινομένων: κατά το φαινόμενο αυτό συχνά τα άτομα που βρίσκονται κοντά στο θάνατο αναφέρουν πληροφορίες που είναι δυνατόν να γνωρίζουν, οι οποίες συνήθως μπορούν να εξακριβωθούν άμεσα από κάποιο μεμονωμένο άτομο που είναι παρόν. Με λίγα λόγια, η ύπαρξη του φαινομένου αυτού γίνεται πλέον αντικειμενική.
Με ποιον τρόπο επομένως ο ασθενής δύναται να γνωρίζει τέτοιες πληροφορίες; Κανένα άλλο επιστημονικό πεδίο δεν μπορεί να απαντήσει σε αυτήν την ερώτηση, παρά μόνο η παραψυχολογία που αναφέρει ότι ο τρόπος αυτός στηρίζεται σε φαινόμενα Ψ. Δυστυχώς όμως, δεν μπορεί να γίνει πιο συγκεκριμένη, εξηγώντας τη φύση και τους κανόνες των φαινομένων Ψ.
Έτσι, αν και η ύπαρξη του φαινομένου αποδεικνύεται αντικειμενικά, εντούτοις εξαιτίας του ότι δεν μπορεί να εξηγηθεί πως λειτουργεί και τι κανόνες ακολουθεί, αμφισβητείται λανθασμένα ακόμα και η ύπαρξη του. Όπως λέει και ο λαός μας σε μία έξαρση σοφίας: «μαζί με τα ξερά, καίγονται και τα χλωρά» .

Η Παραψυχολογία είναι θύμα προκατάληψης!
Ως αποτέλεσμα της απαξίωσης αυτής, συχνά πολλοί αξιόλογοι και ικανοί παραψυχολόγοι πέφτουν θύμα ακαδημαϊκού ρατσισμού. Η συντριπτική πλειοψηφία των ακαδημαϊκών επιστημόνων όχι μόνο δεν αποδέχεται την ύπαρξη των Ψ φαινομένων, αλλά είναι και εχθρική απέναντι σε κάθε έναν που διαφωνεί μαζί της ή έστω αντιμετωπίζει με σοβαρότητα τους αντίστοιχους ισχυρισμούς.
Και όταν λέω εχθρική στάση εννοώ ότι πιθανόν η ενασχόληση ενός επιστήμονα με την παραψυχολογία να περιορίσει τις ευκαιρίες του να εργαστεί σε κάποιο πανεπιστημιακό ίδρυμα ή ερευνητικό κέντρο. Με λίγα λόγια, περιορίζει τις δυνατότητες σου για επαγγελματική αποκατάσταση στα γνωστότερα ιδρύματα.

Αν και η κατάσταση αυτή παρουσιάζεται συχνά, εντούτοις δεν αποτελεί κανόνα παγκοσμίως. Έτσι, αρκετοί αξιόλογοι παραψυχολόγοι καταφέρνουν να αποκτήσουν θέση σε ιδρύματα παγκοσμίου φήμης.
Επίσης, πέρα των πανεπιστημίων και των θέσεων διδασκαλίας, οι δυνατότητες εργασίας στον τομέα της παραψυχολογίας είναι εξαιρετικά περιορισμένες. Αυτό συμβαίνει διότι δεν υπάρχει επαρκής χρηματοδότηση, αλλά και γιατί ο τομέας αυτός δεν έχει εισέλθει πλήρως στα ερευνητικά κέντρα των περισσοτέρων ιδρυμάτων.
Όπως άλλωστε αναφέρει και ο Dr. John Palmer, «Πιστεύω ότι οι περισσότεροι παραψυχολόγοι έχουν έναν μικρό επαναστάτη μέσα τους και αυτό τους βοηθάει να αντιμετωπίσουν αρκετές διαμάχες που θα σίγουρα εμφανιστούν στη σταδιοδρομία τους.»

Ο Παραψυχολόγος πρέπει να είναι σκεπτικιστής.
Σημαντικότατο στοιχείο για να αντιμετωπιστεί η παραπάνω απαξίωση της επιστημονικής κοινότητας, είναι ο σκεπτικισμός. Προσοχή όμως, ως σκεπτικισμό δεν αναφέρω σε καμία περίπτωση τη συμπεριφορά αρκετών κατακριτών της παραψυχολογίας, οι οποίοι επιδεικνύουν μία υπερβολική αλαζονεία και εμπιστοσύνη στις προσωπικές τους πεποιθήσεις για τη μη ύπαρξη των ψυχικών φαινομένων.
Εννοώ τον πραγματικό, αγνό, σκεπτικισμό.. δηλαδή τη προσέγγιση κάθε είδους γνώση με την αρχική στάση της αμφισβήτησης, κάνοντας κατά κάποιον τρόπο το «δικηγόρο του διαβόλου» ώστε να αποκλείσεις όσο καλύτερα μπορείς όλες τις υπόλοιπες εναλλακτικές ερμηνείες προτού αποδεχθείς την ερμηνεία των ψυχικών φαινομένων.

Με λίγα λόγια, ο παραψυχολόγος είναι ελεύθερος να έχει οποιεσδήποτε πεποιθήσεις επιθυμεί ως άνθρωπος, όχι όμως και ως επιστήμονας. Ως επιστήμονας, για να αποδεχτεί οτιδήποτε, πρέπει αρχικά να εφαρμόσει με επιτυχία κάθε πιθανή επιστημονική μέθοδο.
Από εκεί και πέρα όμως, μπορεί να πιστεύει ότι επιθυμεί. ’λλωστε, αν δεν πιστεύεις πραγματικά ότι κάτι υπάρχει πως είναι δυνατόν να αφιερώσεις τη ζωή σου αναζητώντας το; Έτσι, είναι σχεδόν απαραίτητο ένας παραψυχολόγος να πιστεύει ότι τα φαινόμενα Ψ υπάρχουν, έως ότου όμως το αποδείξει επιστημονικά δεν πρέπει να αποδεχτεί την ύπαρξη τους στην έρευνα του.
Κάτι παρόμοιο άλλωστε δεν συμβαίνει και στα υπόλοιπα επιστημονικά πεδία; Για παράδειγμα, υπάρχουν εκατομμύρια φυσικοί που πιστεύουν στην ύπαρξη του Θεού. Όμως, για να ισχυριστούν ότι υπάρχει αντικειμενικά, πρέπει να το αποδείξουν και με επιστημονικές μεθόδους.. κάτι που έως σήμερα δεν έχει επιτευχθεί και που κατά την προσωπική μου άποψη δεν δύναται να αποδειχθεί καθολικά ποτέ.

Πώς να γίνεις Παραψυχολόγος;
Αποτελεί γενικό κανόνα ότι όσο περισσότερη γνώση και εμπειρία υπάρχει, τόσο μεγαλύτερη και ουσιαστική είναι η προσφορά σου στην εκάστοτε επιστήμη που θα επιλέξεις.
Έχοντας όμως υπόψη όλα τα παραπάνω, γίνεται εύκολα κατανοητό γιατί σε έναν παραψυχολόγο είναι απαραίτητο ένα υψηλό επίπεδο συμβατικής εκπαίδευσης. Έτσι, η πλέον ενδεδειγμένη πορεία που μπορείς να ακολουθήσεις είναι πρώτα απ' όλα να αποκτήσεις κάποιο πτυχίο σε σχετικό επιστημονικό πεδίο, όπως π.χ. στη ψυχολογία, τη στατιστική, τη φυσική, την κοινωνιολογία, την ανθρωπολογία, τη βιολογία, τη φιλοσοφία, την ιστορία, κλπ.
Κατά τις σπουδές αυτές, πρέπει να παρακολουθήσεις όσο το δυνατόν πιο πολλά μαθήματα σχετικά με την παραψυχολογία. Για παράδειγμα, σε μία σχολή ψυχολογίας πρέπει οπωσδήποτε να δοθεί βαρύτητα στα μαθήματα πειραματικής ψυχολογίας.

Ιδανική περίπτωση μοιάζει η απόκτηση κάποιου μεταπτυχιακού(Master) ή διδακτορικού(PhD) πάνω σε ένα σχετικό αντικείμενο, ώστε κατ' αρχή να δώσει λύση στο οικονομικό πρόβλημα και στη συνέχεια να αποτελέσει μία στέρεα και συμβατική βάση για την έρευνα που θα διεξάγεις πάνω στην παραψυχολογία. Εκτός των παραπάνω, όσο πιο ψηλά φθάσεις στη βαθμίδα της συμβατικής επιστήμης, τόσο περισσότερή αποδοχή θα έχουν οι ισχυρισμοί και οι έρευνες σου.

Για την επιλογή της συμβατικής επιστήμης που θα ακολουθήσεις, πρέπει απλώς να επιλέξεις αυτή που σου προκαλεί το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Αυτό που κάνουν οι περισσότεροι παραψυχολόγοι, είναι να εφαρμόζουν στη μελέτη των Ψ φαινομένων τις έννοιες και τις μεθόδους που χρησιμοποιεί η συμβατική επιστήμη που διδάχθηκαν. Για παράδειγμα, οι ανθρωπολόγοι που επιλέγουν να ασχοληθούν με την παραψυχολογία μελετούν τις πεποιθήσεις και τις πρακτικές ανθρώπων πρωτόγονων κοινωνιών, σχετικά με ψυχικές δυνάμεις. Οι φιλόσοφοι από την άλλη μελετούν την επίπτωση που θα έχει η χρήση των ψυχικών δυνάμεων στο σώμα και το πνεύμα του εκάστοτε ανθρώπου. Τέλος, οι ψυχολόγοι ασχολούνται κυρίως με την πειραματική έρευνα ανθρώπων και ζώων προσπαθώντας να εξάγουν συμπεράσματα σχετικά με την ύπαρξη των Ψ φαινομένων.

Στην περίπτωση που αποφασίσεις να σπουδάσεις ψυχολογία, προτείνεται ανεπιφύλακτα η παρακολούθηση, όπου αυτό είναι δυνατόν, μαθημάτων μεθοδολογίας, γνωστικής ψυχολογίας, ψυχολογίας ανωμαλιών και φυσιολογία ψυχολογίας. Δυστυχώς, υπάρχουν λιγοστά αξιόλογα πανεπιστημιακά ιδρύματα που να προσφέρουν προπτυχιακά μαθήματα παραψυχολογίας, όμως εφόσον σταθείς τυχερός σαφώς και πρέπει να τα παρακολουθήσεις.
Όταν πλέον ολοκληρώσεις τη μαθητική σου πορεία στον τομέα που επέλεξες, θα είσαι σε θέση να εξειδικευθείς στην παραψυχολογία παρακολουθώντας κάποιο μεταπτυχιακό ή διδακτορικό κύκλο σπουδών. Παρόμοιες δυνατότητες δίνονται σε λίγα, αλλά αρκετά, πανεπιστήμια του εξωτερικού.
Το πιο δημοφιλές στην Ευρώπη είναι το University of Edinburgh της Σκωτίας, όπου προσφέρεται διδακτορικός κύκλος σπουδών στο τμήμα Ψυχολογίας με ειδίκευση στην Παραψυχολογία, από τον Dr. Robert Morris, έναν από τους σημαντικότερους παραψυχολόγους παγκοσμίως. Επίσης, αρκετοί παλαιότεροι μαθητές του Dr. R. Morris έχουν καταφέρει να ιδρύσουν αντίστοιχα διδακτορικά προγράμματα και σε άλλα Βρετανικά πανεπιστήμια.
Από εκεί και πέρα, αν και δεν υπάρχουν προσχεδιασμένοι διδακτορικοί κύκλοι σπουδών, εντούτοις υπάρχουν αρκετοί καθηγητές/ παραψυχολόγοι σε αρκετά ευρωπαϊκά πανεπιστήμια που μπορούν να εποπτεύσουν διατριβή και σπουδή πάνω στον τομέα αυτό.

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στην Αμερική υπάρχουν διάφορα πανεπιστημιακά ιδρύματα που προσφέρουν διδακτορικά πτυχία(PhD) στην Παραψυχολογία, όπως το Saybrook Institute στη California και το Union Institute στο Ohio. Η ιδιαιτερότητα τους όμως είναι ότι τα προγράμματα που προσφέρουν είναι αποκλειστικά για σπουδές από το σπίτι, όπου η μελέτη θα γίνεται σε δικό σου χώρο με καθοδήγηση από καθηγητές των ιδρυμάτων.
Οι μαθητές κάνουν λιγοστές μόνο επισκέψεις στο εκάστοτε ίδρυμα, με αποτέλεσμα αν και το επίπεδο γνώσεων που προσφέρεται είναι αρκετά καλό, εντούτοις το γόητρο του πτυχίου που λαμβάνεις είναι κατώτερο από αυτό των παραδοσιακών ιδρυμάτων. Από την άλλη, το θετικό είναι ότι σου δίνουν εξαιρετική ευελιξία στο να σχεδιάσεις μόνος σου το πρόγραμμα σπουδών, συμπεριλαμβάνοντας μόνο τα μαθήματα που εσύ επιθυμείς. Από ανάλογες σπουδές έχουν βγει πάντως αρκετοί αξιόλογοι παραψυχολόγοι, οι οποίοι και κατάφεραν να παρουσιάσουν εξαιρετικό έργο με αυξημένη παραγωγικότητα.

Τέλος, εκτός των μεταπτυχιακών και των διδακτορικών σπουδών στην Παραψυχολογία, υπάρχουν και τα λεγόμενα summer studies/ school, δηλαδή κύκλος σπουδών ενός ή δύο μηνών(ίσως και λιγοστών εβδομάδων) που πραγματοποιούνται το καλοκαίρι.
Ως παράδειγμα φέρνω το Summer Study Program του Rhine Research Center στο Edinburgh, το οποίο προσφέρει μία σειρά μαθημάτων πάνω στις βασικές επιστημονικές μεθόδους, θεωρίες, αλλά και τρόπους εφαρμογής γνώσεων συμβατικών επιστημονικών τομέων πάνω στις «ψυχικές έρευνες» . Το πρόγραμμα αυτό προσφέρει ένα εξαιρετικό υπόβαθρο γνώσεων για όποιον επιθυμεί να εξελιχθεί στον τομέα της Παραψυχολογίας, όμως δεν αποτελεί πτυχίο.

Συμπέρασμα.
Κλείνοντας και προτού παραθέσω τις λίστες με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, τα ερευνητικά εργαστήρια και τα διεθνή επιστημονικά έντυπα που ασχολούνται με τις «ψυχικές έρευνες» , την παραψυχολογία και τα παραφυσικά φαινόμενα, οφείλω να τονίσω κάποια πράγματα.
Η παραψυχολογία δεν είναι για όλους. Ένα απλό ενδιαφέρον ή απλώς μία τάση να ενθουσιαζόμαστε με τα παραφυσικά φαινόμενα, δεν είναι αρκετά. Όσο περίεργο και να ακούγεται, η πλειοψηφία των ανθρώπων αισθάνεται ενδιαφέρον για τις άγνωστες και έως σήμερα ανεξήγητες εκφάνσεις του κόσμου μας.. όμως οικτρά λίγοι ασχολούνται ουσιαστικά με την «ψυχική έρευνα» .
Πρέπει κάποιος να χαρακτηρίζεται από αντοχή σε επικρίσεις και φαινόμενα ρατσισμού, αυξημένη κριτική ικανότητα, σκεπτικισμό, δημιουργικότητα, υπομονή, αλλά και αγάπη για την επιστήμη.
Ακόμα και έτσι όμως, το πιθανότερο είναι να μην ανταμειφθεί οικονομικά για τους κόπους του, μιας και η παραψυχολογία είναι ένας τομέας που δεν ενδείκνυται για όσους αναζητούν την οικονομική αποκατάσταση.
Αποτελεί έναν εμβρυακό επιστημονικό κλάδο, με τεράστιες δυνατότητες εξέλιξης και εξαιρετικά πολλές πιθανότητες σημαντικών ανακαλύψεων.. ανακαλύψεων που μπορούν να επηρεάσουν σχεδόν όλους τους υπόλοιπους επιστημονικούς κλάδους, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στον επίδοξο παραψυχολόγο να παίξει σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της ανθρωπότητας.

Ο χώρος έχει ανάγκη από νέα άτομα, με ενθουσιασμό και νέες ιδέες, αλλά κυρίως με την κατάλληλη εκπαίδευση. Μπορείς να ασχοληθείς με τις «ψυχικές έρευνες» ακόμα και αν δεν έχεις κάποιο αντίστοιχο(μεταπτυχιακό ή διδακτορικό) πτυχίο παραψυχολογίας, όμως οι γνώσεις που προσφέρει ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα(οποιασδήποτε επιστήμης) είναι άκρως απαραίτητες.
Με λίγα λόγια, η πειραματική έρευνα πάνω στα παραφυσικά φαινόμενα απαιτεί πανεπιστημιακή εκπαίδευση, μιας και τα φαινόμενα Ψ μπορούν να προσεγγιστούν και να μελετηθούν σχεδόν από κάθε άλλη συμβατική επιστήμη. Το μυστικό είναι η διαρκής εξέλιξη, η διαρκής μάθηση και οι υψηλές φιλοδοξίες.

γράφει ο
Νικόλαος Κουμαρτζής


Τελευταία Νέα:
Κατεβάστε το ηλεκτρονικό αρχείο από το Parapsychological Association σχετικά με τις προσφερόμενες πανεπιστημιακές σπουδές πάνω στην παραψυχολογία σήμερα. Στο αρχείο έγινε ανανέωση στις αρχές του 2009, οπότε περιέχει όσο το δυνατόν πιο up-to-date πληροφορίες. Για να κάνετε download το αρχείο πατήστε εδώ.

Σημείωση:
* Τα στοιχεία για το εν λόγω αφιέρωμα συγκεντρώθηκαν από πλήθος μεγάλων διεθνών οργανισμών όπως της Βρετανικής Εταιρίας Ψυχικών Ερευνών, του RRC κλπ., και τα προγράμματα σπουδών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων παγκοσμίως.
* Μέρος του κειμένου δημοσιεύθηκε στο τεύχος 22 του περιοδικού Mystery.Εγκαταστάσεις Ψυχικών Ερευνών

- C.I.R.P.: Centro Interdisciplinare Ricerca Parapsicologica
Site: http://xoomer.virgilio.it/mariafel/CIRPENG.html
Email: duebinf@tin.it

- Cognitive Sciences Laboratory
Τηλ.: (323) 549 5025
Fax: (408) 904 6195
Site: http://www.lfr.org/csl/index.shtml
Email: james@jsasoc.com

- Institut Metapsychique International
51, rue de l'Aqueduc
75010, Paris -
France
Τηλ./Fax.: +33 (0)1 46 07 23 85
Site: http://www.metapsychique.org/
Email: imi-paris@Wanadoo.fr

- Institut fuer Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene
Wilhelmstrasse 3a
D-79098 Freiburg i. Br.
Germany
Τηλ.: 0761-20721-0
FAX: 0761-20721-99
Site: http://www.igpp.de/

- Institute of Noetic Sciences
101 San Antonio Road
Petaluma, CA 94952
USA
Τηλ.: (707) 775-3500
Fax: (707) 781-7420
Site: http://www.noetic.org/

- ISLIS
National Institute of Radiological Sciences (NIRS)
9-1, Anagawa-4, Inage-ku, Chiba-shi 2638555
Japan
Τηλ.: +81-43-206-3066
Fax: +81-43-206-3069
Site: http://wwwsoc.nii.ac.jp/islis/

- Koestler Parapsychology Unit (University of Edinburgh)
Department of Psychology
University of Edinburgh
7 George Square
Edinburgh EH8 9JZ
Scotland
Τηλ.: +44 (0) 131 650 3348
Site: http://moebius.psy.ed.ac.uk/

- Laboratories for Fundamental Research
Τηλ.: 650.327.2007
Fax: 650.322.7960
Site: http://www.lfr.org/
Email: may@lfr.org

- Pacific Neuropsychiatric Institute
Site: http://www.pni.org/esp

- Perrott-Warrick Research Unit, University of Hertfordshire
Site: http://phoenix.herts.ac.uk/PWRU/hmpage.html

- Princeton Engineering Anomalies Research (PEAR)
C-131, Engineering Quadrangle
Princeton University
Princeton, NJ 08544
USA
Τηλ.: (609) 258-5950
Site: http://www.princeton.edu/%7Epear/

- Perrott-Warrick Research Unit
Site: http://phoenix.herts.ac.uk/pwru/hmpage.html

- Rhine Research Center (Institute for Parapsychology)
2741 Campus Walk Avenue, Building 500
Durham, NC 27705
USA
Τηλ.: (919) 688-8241
Fax: (919) 683-4338
Site: http://www.rhine.org/
Email: info@rhine.orgΚοινότητες, Ενώσεις και Ιδρύματα Ψυχικών Ερευνών.

- American Society for Psychical Research
5 West 73rd Street
New York, New York 10023, USA
Τηλ: (212) 799-5050
Fax (212) 496-2497
Site: http://www.aspr.com/index.html
Email: aspr@aspr.com

- Anomalistic Psychology Research Unit
Site: http://www.goldsmiths.ac.uk/apru/

- Associazione Italiana Scientifica di Metapsichica
Site: http://www.metapsichica.it/

- Division of Personality Studies, University of Virginia
Site: http://www.healthsystem.virginia.edu/internet/personalitystudies/

- Exceptional Human Experience Network
Site: http://www.ehe.org/

- Fondazione Biblioteca Bozzano-De Boni
Via Guglielmo Marconi, 8 - 40122 Bologna
Italia
Τηλ.: + 39 - 51/272021 - 554033
Fax: + 39 - 51/554033
Site: http://www2.comune.bologna.it/bologna/fbibbdb/evhmfb.htm
Email: fbibbdb@iperbole.bologna.it

- Instituto de Psicologia Paranormal (Institute of Paranormal Psychology)
Salta 2015 (C1137ACQ), Buenos Aires
Argentina
Τηλ./ Fax: (+5411) 4305-6724
Site: http://www.alipsi.com.ar/english.htm
E-mail: rapp@fibertel.com.ar

- International Association for Near-Death Studies
Site: http://www.iands.org/

- International Society of Life Information Science
Site: http://wwwsoc.nii.ac.jp/islis/

- International Society for the Study of Subtle Energies and Energy Medicine
11005 Ralston Road, Suite 100D
Arvada, CO 80004
voice: 303-425-4625
fax: 303-425-4685
Site: http://www.issseem.org/
E-mail: issseem@cs.com

- Osterreichische Gesellschaft fur Parapsychologie und Grenzbereiche der
Wissenschaften (Austrian Society for Parapsychology and Border Areas of Science)
Site: http://parapsychologie.ac.at/

- Society for Psychical Research
49 Marloes Road, Kensington, London W8 6LA
Telephone & Fax: 020 7937 8984
Site: http://moebius.psy.ed.ac.uk/%7Espr/

- Society for Scientific Exploration
Site: http://www.scientificexploration.org/Ερευνητικά Εργαστήρια Παραψυχολογίας

- Institut Metapsychique International
51 rue de l'Aqueduc - 75010
Paris
Tηλ./Fax: 01 46 07 23 85
Site: http://www.metapsychique.org/

- Laboratory For Fundamental Research
Τηλ.: (650) 327-2007
Fax: (603) 907-8556
Site: http://www.lfr.org/

- Koestler Parapsychology Unit
Department of Psychology
University of Edinburgh
7 George Square
Edinburgh EH8 9JZ
Scotland
Τηλ.: +44 (0) 131 650 3348
Site: http://moebius.psy.ed.ac.uk/

- Princeton Engineering Anomalies Research (PEAR)
C-131, Engineering Quadrangle
Princeton University
Princeton, NJ 08544
Τηλ.: (609) 258-5950
Site: http://www.princeton.edu/%7Erdnelson/pear.html

- University of Amsterdam Anomalous Cognition Group
Site: http://www.psy.uva.nl/resedu/pn/res/ANOMALOUSCOGNITION/

- The Institut Fur Grenzgebiete Der Psychologie Und Psychohygiene(IGPP)
Wilhelmstrasse 3a
D-79098 Freiburg i. Br.
Germany
Τηλ.: 0761-20721-0
Fax: 0761-20721-99
Site: http://www.igpp.de/

- Institute of Noetic Sciences
Petaluma CA 94952
USA
Τηλ.: 707-775-3500
Fax: 707-781-7420
Site: http://www.noetic.org/

- Instituto De Psicologia Paranormal
Salta 2015 (C1137ACQ), Buenos Aires
Argentina
Τηλ./ Fax: (+5411) 4305-6724.
E-mail: rapp@fibertel.com.ar
Site: http://www.alipsi.com.ar/

- International Society of Life Information Science(ISLIS)
c/o Yamamoto Bio-Emission Laboratory
National Institute of Radiological Sciences (NIRS)
9-1, Anagawa-4, Inage-ku, Chiba-shi 2638555
Japan
Τηλ.: +81-43-206-3066
Fax: +81-43-206-3069
Site: http://wwwsoc.nii.ac.jp/islis/

- Centre For Parapsychological Studies, Bologna
Via Valeriani, 39 - 40134
Bologna
Τηλ..: 051/614.31.04
Fax: 051/614.31.04
Site: http://www.comune.bologna.it/iperbole/centrsp/

- Pacific Neuropsychiatric Institute
Site: http://www.pni.org/esp/

- Rhine Research Center
402 N. Buchanan Blvd.
Durham, NC 27701-1728
Τηλ.: (919) 688-8241
Site: http://www.rhine.org/

- Division of Personality Studies
University of Virginia Health System
Site: http://www.healthsystem.virginia.edu/internet/personalitystudies/
Email: DOPS@virginia.edu

- Anomalistic Psychology Research Unit
University of Adelaide
Australia
Site: http://www.psychology.adelaide.edu.au/members/postgrads/lancestorm/APRU.html
Email:psym-tha@complex.psych.adelaide.edu.au

- Parapsychology Research Group
Psychology Department,
Liverpool Hope University College,
Hope Park, Liverpool
UK
L16 9JD
Site: http://hopelive.hope.ac.uk/psychology/parapsychology.htm

- C.I.R.P.: Centro Interdisciplinare Per La Ricerca Parapsicologica
Email:duebinf@tin.itΠεριοδικά Έντυπα Ψυχικών Ερευνών.

- Australian Journal of Parapsychology
Site: http://www.aiprinc.org/

- eJAP (Electronic Journal for Anomalous Phenomena)
Site: http://www.psy.uva.nl/ResEdu/PN/eJAP/eJAP.html

- European Journal of Parapsychology
Site: http://ejp.org.uk/

- Il Mondo del Paranormale. Rivista di parapsicologia, tematiche affini, insolito
Site: http://www.duebinf.it/

- International Journal of Parapsychology
Site: http://www.parapsychology.org/dynamic/050100.html

- Japanese Journal of Parapsychology
Site: http://wwwsoc.nii.ac.jp/jspp2/issue_e.htm

- Journal of the American Society for Psychical Research
Site: http://www.aspr.com/jaspr.htm

- Journal of International Society of Life Information Science
Site: http://wwwsoc.nii.ac.jp/islis/journal.htm

- Journal of Near-Death Studies
Site: http://www.iands.org/journal.html

- Journal of Parapsychology
Site: http://www.rhine.org/journal.shtml

- Journal of Scientific Exploration
Site: http://www.scientificexploration.org/jse.html

- Journal of the Society for Psychical Research
Site: http://www.spr.ac.uk/journal.html

- Luce e Ombra
Site: http://www2.comune.bologna.it/bologna/fbibbdb/leo.htm

- Metapsichica
Site: http://www.metapsichica.it/

- Quaderni di Parapsicologia
Site: http://www.comune.bologna.it/iperbole/centrsp

- Revista Argentina de Psicologia Paranormal
Site: http://www.alipsi.com.ar/rapp.htm

- Subtle Energies and Energy Medicine Journal
Site: http://www.issseem.org/journal.html

- Zeitschrift fur Parapsychologie und Grenzgebiete der Psychologie
Site: http://www.parapsychologische-beratungsstelle.de/zeitschrift/index.html

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου