Παρασκευή 1 Μαΐου 2009

Τι Είναι Παραψυχολογία;

Παραψυχολογία είναι ο επιστημονικός κλάδος που ασχολείται με τη μελέτη φαινομένων, πραγματικών ή υποτιθέμενων, που μοιάζουν ανεξήγητα με βάση τις σημερινές καθολικά αποδεκτές επιστημονικές θεωρίες. Παλαιότερα, χρησιμοποιούνταν κατά κόρον ο όρος «Ψυχικές Έρευνες» . Σήμερα η εν λόγω ονομασία εμφανίζεται κυρίως στη Βρετανία, ενώ στην υπόλοιπη Ευρώπη και στην Αμερική χρησιμοποιείται ο όρος «παραψυχολογία» .
Σε θεωρητικό επίπεδο, το πεδίο έρευνας της παραψυχολογίας δεν έχει όρια, στην πράξη όμως η έρευνα έχει εστιάσει στη μελέτη των λεγόμενων «Ψ» (αγγλ. «psi» ) φαινομένων, όπως π.χ. η απόκτηση πληροφοριών με ανεξήγητο τρόπο ή η πρόκληση φυσικών φαινομένων/ καταστάσεων με ανεξήγητο/ άγνωστο τρόπο. Στην πραγματικότητα, η χρήση του όρου «φαινόμενα Ψ» αποτελεί παραδοχή του γεγονότος ότι τα εν λόγω φαινόμενα δεν εξηγούνται από καμία σημερινή θεωρία, από καμία επιστήμη.

Επομένως, πως πραγματοποιείται έρευνα πάνω στα ανεξήγητα φαινόμενα; Η απάντηση είναι απλή.. όπως ακριβώς και στα υπόλοιπα, παραδοσιακά, επιστημονικά πεδία. Η ερευνητική δραστηριότητα των Παραψυχολόγων περιλαμβάνει πειράματα με ανθρώπους ή ζώα υπό ελεγχόμενες συνθήκες, χρήση κατάλληλων εργαστηρίων και τεχνικών, πραγματοποίηση επιτόπιας έρευνας σε ανθρώπους και μέρη όπου υποτίθεται ότι παρόμοια φαινόμενα εμφανίζονται συχνότερα, καταγραφή και ανάλυση μαρτυριών/ εμπειριών μεμονωμένων ατόμων, κλπ.
Επίσης, κατά την παραψυχολογική έρευνα είναι απαραίτητη και η συνεργασία με άλλους επιστημονικούς τομείς. Για παράδειγμα, η έρευνα πάνω στην «υπεραισθησιακή αντίληψη» απαιτεί τη συνεργασία με την πειραματική ψυχολογία, ενώ η έρευνα πάνω σε ανεξήγητα φυσικά φαινόμενα τη συνεργασία με τον τομέα της Φυσικής.
Με λίγα λόγια, η παραψυχολογία δεν είναι ένας παραδοσιακός επιστημονικός τομέας, αλλά ένας συνεχώς εξελισσόμενος χώρος όπου διάφορες ειδικότητες όπως φιλόσοφοι, ανθρωπολόγοι, γλωσσολόγοι, ιστορικοί, εθνολόγοι, ψυχίατροι και νευροφυσιολόγοι μπορούν να παίξουν σημαντικότατο ρόλο.


γράφει ο
Νικόλαος Κουμαρτζής

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου